100 phụ nữ được khám bệnh cấp thuốc miễn phí
27-10-2012

Tại đây, các chị phụ nữ đã được khám bệnh, siêu âm và được cấp thuốc miễn phí. Mỗi phần thuốc trị giá gần 200 ngàn đồng gồm: thuốc uống kháng sinh, thuốc bổ, thuốc rửa và hộp thuốc đặc hiệu Neo – Penotran (Ne-ô-Pe-nô-tran).

    Tổng số tiền khám bệnh và phát thuốc trị giá 20 triệu đồng, nguồn kinh phí do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã hỗ trợ.

                                                             Quốc Tuấn