Tập huấn công tác quản lý dữ liệu điện tử dân số-kế hoạch hóa gia đình
15-01-2013

Nhằm thực hiện tốt công tác cập nhật quản lý hộ gia đình về dân số-kế hoạch hóa gia đình trên hệ thống máy vi tính, trong thời gian từ ngày 10 đến 16/1, Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình thị xã phối hợp với Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện quản lý dữ liệu điện tử dân số-kế hoạch hóa gia đình cho đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số-kế hoạch hoa gia đình các phường xã.

    Tại lớp tập huấn các học viên đã được bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hà-trưởng phòng dân số-thuộc Chi cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai hướng dẫn cách cập nhật các thông tin các hộ gia đình về độ tuổi, giới tính, các biện pháp tránh thai đang sử dụng. Việc cập nhật đầy đủ các thông tin trên sẽ giúp các nhà quản lý về công tác dân số kế hoạch gia đình dẽ dàng nắm được các thông số cơ bản từ đó có chính sách phù hợp để công tác này đạt hiệu quả cao.

    Cũng trong thời gian trên Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình thị xã hướng dẫn các cán bộ chuyên trách về chế độ báo cáo và phân bổ chỉ tiêu năm 2013. Đồng thời củng cố hoàn thiện các hợp động cộng tác viên dân số năm 2013.

                                                                     Hương Lan