Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh năm 2012
01-02-2013
   (TTYT Long Khánh 01/02/2013)    Nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội cán bộ công chức năm 2012 và đề ra giải pháp cho phương hướng hoạt động năm 2013; sáng nay 01/02/2013, tại Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh đã diễn ra Hội nghị đại biểu cán bộ công chức. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu đến từ 15 trạm y tế xã/phường và các khoa phòng thuộc Trung tâm Y tế. Các nội dung như: Báo cáo hoạt động y tế năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, Dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ và Dự thảo qui chế hoạt động của trạm y tế đã nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu. Hội nghị đã thông Nghị quyết làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Trung tâm Y tế nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Thiêm Yến Tuyết